Romance Keramisk Vattenkokare Painting Pappa Design 0,8L


Jämför produkt Romance Keramisk Vattenkokare Painting Pappa Design 0,8L online innan du handlar. Vi har samlat nödvändig information om produkten Romance Keramisk Vattenkokare Painting Pappa Design 0,8L i kategorin Vattenkokare här hos oss.

Se gärna också

Severin - Tekokare i glas 1,5 L 3000 W

Denna tekokare i glas från Severin är full med smarta funktioner och ger ett perfekt resultat varje gång. Den är utrustad med en innovativ teinsats som fungerar som en hiss vilket gör den till en unik produkt. Tekokaren har en behållare i glas och snygga detaljer i metall vilket gör att den med fördel kan få stå framme på bänken även när den inte används.

Det enda du behöver göra är att ställa in önskat program baserat på vilken tesort du använder och sedan gör tekokaren resten. Den anpassar vattentemperaturen samt hur länge teet ska dra. När vattnet nått rätt temperatur kommer tesilen hissas ner automatisk och när det dragit klart åker silen upp igen – njut av en perfekt kopp te precis när du vill!

Tekokaren har fem förinstallerade program för olika tesorter och justerbar temperaturinställning som sträcker sig från 40 upp till 100°C och ställs in med 5°C åt gången. På LED-displayen navigerar du enkelt mellan programmen och temperaturerna. Den är även utrustad med en timerfunktion som hjälper dig hålla tiden i upp till 15 minuter. Som pricken över i har tekokaren även en värmehållningsfunktion och det medföljer en tesil i rostfritt stål.

- Kapacitet på 1,5 liter
- Tesil som automatiskt hissas ned och upp
- 5 förinstallerade program
- Justerbar temperatur mellan 40-100 °C
- Integrerad timer samt värmehållningsfunktion
- Automatisk avstängning

Läs mer

Från kunskapsbanken

Design

Formgivning, eller design, är ett begrepp som beskriver ett föremåls konstruktion, utseende eller den skapandeprocess som används från idéstadiet till färdig produkt. Dessa produkter utvecklas efter funktionella och estetiska krav med utgångspunkt från brukarens behov. Design tillämpas för utveckling av varor, tjänster, processer och miljöer. Då inkluderas funktioner som teknik, användarvänlighet, miljövänlighet, utseende, affärslösningar och även marknadsföring. Det finns emellertid ingen allmänt accepterad definition av ordet design, då termen har olika betydelser inom olika designdiscipliner och användarområden. Ordet design kommer från latinets designo = peka ut, avbilda, framställa. Design är en engelsk term med den ursprungliga innebörden för plan, skiss, ritning, vilken motsvarades av desseIn i 1600-talets Sverige. År 1650 sägs exempelvis att drottning Kristina hade fullföljt sin faders "högberömlige och förnäme desseiner". Man syftade då på den pågående stadsplaneringen i Stockholm och att Gustav II Adolf själv aktivt hade påverkat den.Formgivning/design är den ändamålsenliga utformningen genom en formgivare/designer av hantverksmässigt eller industriellt framställda produkter och miljöer. Formgivning används för att beskriva gestaltningen av hantverk eller industriellt framställda produkter och miljöer. Syftet med formgivning och design är huvudsakligen att ge ett föremål eller en miljö en väl fungerade form, att underlätta dess användning, att optimera materialåtgången och att ge den ett tilltalande yttre. Gränserna mellan konst, formgivning och design är inte helt tydliga, mycket tack vare den mängd områden begreppen "konst" och ordet "design" kan användas i. Formgivning används ofta i samband med områden som industridesign, grafisk design, mode etc. Begreppet "konsthantverk" är en traditionell term som används i historiska diskurser för att beskriva hantverksobjekt. Formgivningen innebär gestaltningen av produkten, vad åskådaren ser, känner och vilket uttryck som förmedlas. Material, form och färg är element som formgivare arbetar med för att gestalta produkten. Beroende på lärogrund avser begreppet formgivning utformningen av gränssnittet mellan produktens funktioner och användaren. Ännu mer begränsat används begreppet för att beteckna ett föremåls utseende eller den del av processen som innehåller konstnärligt skapande eller estetiska överväganden. Populärt används ordet också för att beteckna produkter, tjänster eller miljöer med tydligt estetiskt uttryck, som "väl formgiven", "snygg design" eller "tilltalande gestaltad". Ibland görs en distinktion mellan formgivning och design, som till exempel av Stiftelsen Svensk Industridesign, vilken definierar formgivning som en "verksamhet att skapa yttre form och dekor på främst bruksföremål, trycksaker och digitala medier".Den svenske formgivaren Hans Ehrich använder "gestaltning" om den skapande delen av sin yrkesutövning. Designskribenten Hedvig Hedqvist menar att ordet design "är egentligen till intet förpliktande om det inte definieras ur en estetisk och funktionell synvinkel." Genom globaliseringen har begreppet design blivit allt mer vanligt även i Sverige. I vissa sammanhang är användning av ordet design att föredra, exempelvis i begrepp som industridesign eller programvarudesign. I efterföljande avsnitt har begreppen design och formgivning likställts.